Back

ⓘ Земјоделство
                                               

Земјоделство

Земјоделство, познато и како земјоделие и ратајство - основна стопанска гранка и дејност која претставува процес на производство на храна, храна за животни, влакна, суровини за индустриска преработка и други потребни производи преку одгледување на одредени растенија и домашни животни. Со поимот земјоделство се означуваат голема група на аграрни дејности кои првенствено ги опфаќаат: поледелството, сточарството, лозаро-овоштарството. Агрономијата е збир науки, кои ги проучуваат начините на земјоделското производство и стопанисување и иследуваат различни држави на ниво на културно растение- а ...

                                               

Организација за храна и земјоделство на ООН

Организацијата за храна и земјоделство на ООН или скратено ФАО е основана во 1945 година како организација на Обединетите Нации за борба против гладот. Целта на ФАО е да биде извор на информации и знаење за производството на храна и за исхраната. ФАО им помага на посиромашните земји да го модернизираат земјоделството, шумарството и рибарството и да обезбедат здрава исхрана за сите. ФАО има осум оддели: Земјоделство и заштита на потрошувачите Шумарство Човечки, финансиски и физички ресурси Управување со природни ресурси и Знаење и комуникации Економски и социјален развој Заштита на околинат ...

                                               

Министерство за земјоделство и шумарство (Нов Зеланд)

Министерството за земјоделство и шумарство, маор. Te Manatu Ahuwhenua, Ngāherehere) е државна установа во Нов Зеланд која се занимава со сите работи поврзани со земјоделството, шумарството и биосигурноста. На чело на установата стои Министерот за земјоделство, Дејвид Картер 2009 г.

                                               

Министерство за земјоделство на САД

Министерство за земјоделство на САД - министерство на САД одговорно за осмислување и извршување на државната политика во полето на земјоделство, сточарство и храната. Има за цел да ги задоволи потребите на земјоделците и сточарите, да ја унапредува земјоделската трговија и производство, да држи контрола на безбедноста на храната, да ги штити природните ресурси, да се грижи за руралните заедници и да се бори против неухранетоста и гладот во САД и во странство. На чело на министерството стои министерот за земјоделство наречен "Секретар за земјоделство", кој е член на кабинетот. Миинистерство ...

                                               

Органско земјоделство

Органското земјоделство - алтернативен земјоделски систем кој потекнува од почетокот на XX век како реакција на брзото менување на земјоделските практики. Органското земјоделство продолжува да се развива од страна на разни органски земјоделски организации денес. Се потпира на вештачки ѓубрива од органско потекло како компост, ѓубриво и коскено брашно и нагласува техники на ротација на плодовите и присадување на придружници. Се поттикнува и биолошката контрола на штетници, мешано сечење и поттикнување на предатори од инсекти. Во принцип, органските стандарди се дизајнирани да овозможат упот ...

                                               

Земјоделството во Иран

Околу една третина од иранската почва е поволна за земјоделство, бидејќи другиот дел е претежно неплоден. Само 12% од вкупната култивирачка површина се плантажи, виногорја и сл. А една третина од 35% од култивирачката површина е опремена со системи на наводнување и се користи за производство за житни и слични култури. Неаграрни површини се околу 53% од вкупната површина на Иран, од кои: 11% се шуми. И 7% се градови, села, индустриски пеони и патишта. 35% од територијата се пустини, солени полиња т.н. "kavirs" каменити предели и сл., Шеф во Министерството за земјоделство на Иран е Мохамад Р ...

                                     

ⓘ Земјоделство

  • Земјоделство познато и како земјоделие и ратајство - основна примарна стопанска гранка и дејност која претставува процес на производство на храна, храна
  • Министер за земјоделство шумарство и водостопанство - прв човек во министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на Република Македонија
  • Организацијата за храна и земјоделство на ООН англ. Food and Agriculture Organization of the United Nations или скратено ФАО е основана во 1945 година
  • Министерот за земјоделство Дејвид Картер 2009 г. Министерството за земјоделство и шумарство во минатото го носело името Министерство за земјоделство и рибарство
  • Министерство за земјоделство на САД англиски: United States Department of Agriculture, USDA - министерство на САД одговорно за осмислување и извршување
  • Органското земјоделство се користи и термниот: органско производство - алтернативен земјоделски систем кој потекнува од почетокот на XX век како реакција
  • за земјоделство шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од министерствата во Владата на Македонија. Актуелен министер за земјоделство шумарство
  • Околу една третина од иранската почва е поволна за земјоделство бидејќи другиот дел е претежно неплоден. Само 12 од вкупната култивирачка површина се
  • активност, кога скоро три четвртини од населението се занимавало со земјоделство додека денес, една четвртина. Србија произведува разни земјоделски производи
  • Механизирано земјоделство е корстењето на земјоделска машинерија со цел за големо зголемување на преизводството. Денес машинеријата заменува многу задачи
                                               

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство - прв човек во министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, институција која била основана во 1991 година. Моментален министер за земјоделство, шумарство и водостопанство е Аријанит Хоџа. Партија СПМ СДСМ Беса

                                               

Бостан

Бостан - назив кој се употребува во земјоделството за нива или градини насадени со бостани и воедно општо заедничко име за плодовите лубеница, диња и тиква. За нивите со насади со бостани се користи и името бостаниште. Потеклото на зборот доаѓа од персискиот збор بستان со значење градина. Во популарната култура во Македонија позната е изреката го обра бостанот со значење: западна во голема неволја.

                                               

Фунгикултура

Фунгикултура е процесот на производство на храна, лекови и други производи по пат на одгледување на печурки и други габи. Овој израз се користи за одгледувањето на габи со мравки-листосекачи, термити, амброзионосни буби, и мочуришни полжави.