Back

ⓘ Хуманитарни науки
                                               

Национален универзитет "Киево-Могиланска академија"

Националниот универзитет "Киево-Могиланска академија" е државен универзитет кој се наоѓа во престолнината на Украина, Киев. Академијата била основана во 1991 година како претходник на истоимената академија која била основана во 1615 година, како најстара во земјата. Зградата на универзитетот се наоѓа во реонот на Подил, меѓу Контрактовскиот плоштад и Днепар. Наставата се одржува на украински и англиски јазик. Според податоци од 2011 година, универзитетот е рангиран на второ место според квалитет на образование. Денеска универзитетот се состои од шест факуктети, и тоа: Правен факултет Факул ...

                                               

Оклендски универзитет

Оклендскиот универзитет е најголемиот и најуспешниот универзитет во Нов Зеланд. Основан е во 1883 како составен колеџ на Универзитетот на Нов Зеланд. Денес има осум факултети на преку 6 кампуси, и повеќе од 39.000 студенти. Универзитетот нуди разни програми за струки како Хуманитарни науки, Бизнис, Образование, Музика, Педагогија и образование за посебни потреби, Архитектура, Планирање, Медицинска нега, Креативни и репродуктивни уметности, Теолофија, Наука, Информациски менаџмент, Инженерство, Медицина, Оптометрија, Домаќинство и винска наука, Недвижнини, Право, Фина и ликовна уметност и Ф ...

                                               

Хуманитарнонаучен колеџ

Хуманитарнонаучен колеџ - американски вид на високошколска установа чија дејност е образување на додипломски студенти при областите на хуманитарните науки. Кога се вели "хуманитарни науки" во оваа поврзаност не се мисли на седумте хуманитарни науки од стариот и средниот век. Ваквите установи се одликуваат со наставна програма која има за цел пренесување на општи спознанија и развивање на сеопфатни интелектуални способности, за разлика од наставни програми сосредоточени професионално, стручно, знаетски или техничко, коишто се нудат при специјализираните програми на други универзитети, како ...

                                               

Тони Морисон

Тони Морисон - американска писателка, добитничка на Нобелова награда за литература во 1993 година за романите што се одликуваат со поетски талент и ја опишуваат суштествената страна на американската стварност.

                                               

Луиз Глик

Луиз Глик, – американска поетеса. Добитничка на Пулицеровата награда за поезија во 1993 година. Во 2020 година, ја добила Нобеловата награда за книжевност за нејзиниот "непогрешлив поетски глас што, по својата строга убавина, го прави поединечното постоење универзално."

                                               

Бугарска академија на науките

Бугарската академија на науките е формирана како "Бугарско книжевно друштво" БКД во градот Браила во Романија на 26-30 септември 1869 година. По создавањето на Кнежевство Бугарија во 1878 БКД се преместува во новата бугарска метропола Софија, на 6 март 1911 го менува името на денешното "Бугарска академија на науките". Во периодот 1925-1929 е изградена денешната централна зграда на академиjата, коjа се наоѓа до Народното собрание на Бугарија и катедралата Храм-споменик Свети Александар Невски. Меѓу наjистакнатите членови на БАН биле Кузман Шапкарев, Ефрем Каранов, Иван Снегаров, Теодосиј Го ...

                                               

Исламска верска заедница

Исламската верска заедница во Македонија претставува заедница на населението со исламска вероисповед, чиј број според пописот од 2002 година изнесува 674.015. Од осамостојувањето на Македонија, ИВЗ претставува самостојна организација со структура со Џематски одбор, Муфтиство во земјата и во странство, Собрание на муфтиството, Ријасет на ИВЗ, Реус-улулема, Собрание на ИВЗ, Уставен совет.

                                               

Medical Subject Headings

Medical Subject Headings или MeSH - сеопфатен контролиран речник со цел индексирање на стручни статии и книги од областа на природните науки. Може да служи и како лексикон кој помага при пребарувањето. Негов создавач и одржувач е Националната медицинска библиотека на САД и се користи во базите на стручна периодика MEDLINE/PubMed и во библиотечната база на NLM. MeSH е воведен во 1963 г. и се издавал во печатен облик сè до 2007 г. Оттогаш е достапен само семрежно. Може бесплатно да се прелистува и презема преку PubMed. Денес MeSH е преведен на многу јазици и овозможува пербарување на докумен ...

                                               

Природонаука

Природонауката - дициплината што се занимава со изучување на организмите како растенијата и животните во нивната средина, со особена задршка на набљудувањето наспроти опитот како метод на работа. Меѓу другото, таа опфаќа и научно истражување, макар што тие имаат помало влијание од оние што се спроведуваат во поконкретните науки во дадени области. Во разни земји, оваа наука се нарекува "природна историја", но во оваа смисла нејзиниот делокруг е малку потесен. Природонауката се вбројува во природните науки и претставува систематско изучување на секоја категорија на организми и предмети во пр ...

                                               

Стенфордска енциклопедија на филозофијата

Стенфордска енциклопедија на филозофијата - слободна семрежна енциклопедија на филозофијата одржувана од Стенфордскиот универзитет од Стенфорд, Калифорнија, САД. Енциклопедијата најпрвин е создадена со државни пари од Националната субвенција за хуманитарни науки и Националната научна фондација, но подоцна бил воведен долгорочен план за задржување на слободноста на енциклопедијата кој го поддржуваат многу универзитски библиотеки и библиотечни здруженија. Овие установи дорпинесуваат според планот осмислен од енциклопедијата во соработка со здружението Коалиција за академско издаваштво и изво ...

                                               

Родова еднаквост

Заради избегнување понатамошни усложнувања, другите родови не се земени предвид во оваа статија. Родовата еднаквост, позната и како сексуална еднаквост или еднаквост на половите - состојба на еднаква леснотија на пристап до ресурси и можности без оглед на полот, кое ги вклучува и економското учество и учество во одлучувањето; и состојбата на вреднување на различните однесувања, стремежи и потреби подеднакво, без оглед на полот.

                                     

ⓘ Хуманитарни науки

 • Факултет по економија Факултет по хуманитарни науки Факултет по социјални науки и технологии Факултет по природни науки Освен факултетите, универзитетот
 • областите на хуманитарните науки Кога се вели хуманитарни науки во оваа поврзаност не се мисли на седумте хуманитарни науки од стариот и средниот век
 • книгоиздавателството Рендом Хауз во Њујорк. Од 1989 година била професор по хуманитарни науки на Пристонскиот универзитет, Њу Џерси. Молчењето ни било долго и
 • Средно образование завршил во Скопје, а Висока школа педагошки смер и хуманитарни науки во Лунд, Шведска. Работи како наставник по македонски јазик во Гетеборг
 • содржи и мало бифе. Зградата во најголем дел ја користи факултетот за хуманитарни науки Координати: 64 08 20 N 21 57 05 W 64.13889 N 21.95139 W
 • 2003 2004 Национална книжевна награда 2014 Национален медал за хуманитарни науки 2015 Нобелова награда за литература 2020 The Nobel Prize in Literature
 • по мехатроника и приборо - градење Институт за хидро и аеродинамика Хуманитарни науки Институт за бугарски јазик Институт за литература Институт за историjа
 • 5 факултети: Педагогија и Хуманитарни науки Морски инженеринг и Природни науки Уметност Општествени науки Здравствени науки 2 студиски институти: Поморски
 • институции Исламско средно училиште Исабег Факултет за исламски науки - Скопје. Хуманитарни организации Хуманитарно здружение Ел - Хилал Издавачка дејност
 • светот во Европа се делеле на два рода: хуманитарни науки вклуч. теологијата и природни науки Природните науки потоа се делеле на разни гранки, при што
 • најпрвин е создадена со државни пари од Националната субвенција за хуманитарни науки National Endowment for the Humanities, NEH и Националната научна
 • филозофско образование в България Годишник на Минно - геоложкия университет Св. Иван Рилски том 49, св. IV, Хуманитарни и стопански науки 2006. бугарски
                                               

Најдо Георгиевски

Најдо Георгиевски е роден во с. Горно Лисиче, Скопско на 3 јули 1942 година. Средно образование завршил во Скопје, а Висока школа педагошки смер и хуманитарни науки во Лунд, Шведска. Работи како наставник по македонски јазик во Гетеборг. Член на ДПМ од 1997 година. Автор е на книгата Отсонувани акорди 1995.

Арнагардур
                                               

Арнагардур

Арнагардур - зграда при кампусот на Исландскиот универзитет. Наречена е според името на исландскиот научник од XVIII век, Арни Магнусон. Во истиот објект се наоѓа и Арни Магнусонoовиот институт за исландски студии. Поголемиот дел од зградата е составен од канцеларии за вработените и предавални, а содржи и мало бифе. Зградата во најголем дел ја користи факултетот за хуманитарни науки.

Класична филологија
                                               

Класична филологија

Класична филологија или класична наука е хуманистичка наука која го проучува јазикот, книжевноста, историјата, филозофијата, уметноста и други аспекти од грчкото и римското царство во периодот кој е познат под името "антика" и кој траел од почетокот на грчката писменост до крајот на 5 и почетокот на 6 век од новата ера.