Back

ⓘ Деловно работење
                                               

Претпријатие

Претпријатие претставува организациска форма за остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Претпријатијата доминираат во капиталистичкото општество, а најголем дел се во приватна сопственост на физички лица или некој друг облик на здружување, која има за цел остварување, кој би го зголемил богатството на сопственикот.

                                               

Универзитет Нинроде

Нинроде Бизнис Универзитет е холандски бизнис унверзитет и е еден од петте приватни универзитети во Холандија. Основан е во 1946 година, се наоѓа на голем имот во градот Брукелен, помеѓу Амстердам и Утрехт. Образовната институција е именувана позамокот Ниенроде, каде што и се наоѓа. Ниенроде е основан под името "Холандски институт за обука за странство" од реномирани приватни холандски компании, вклучувајќи ги КЛМ, Шел, Унилевер, Филипс и Акзо Нобел со цел - "За бизнис, по деловно работење". Основањето било резултат на идејата на директорот на КЛМ, Алберт Плесман.

                                               

Безделништво

Под безделништво или денгуба се подразбира време што не е поминато на задолжителни активности како работа, образование, деловно работење или домашни задачи. Оваа дефиниција не е строга заради тоа што неопходноста на одредена активноста се разликува од еден до друг човек. Во построга смисла, денгубата се поимува како залудно трошење на времето. Времето може да се помине на два главни вида безделништво: Активно безделништво: активна рекреација, одмор, спорт џогирање, спорт за забава место за натпревар. Овој вид на безделништво ретко води кон досада. Пасивно безделништво: спиење, вид на одмор ...

                                               

Образование за отворено управување

Образованието за отворено управување се однесува на програми и курсеви за деловно управување и курсеви што користат отворени образовни ресурси и отворена содржина. Главната идеја е да се развијат компетенции со повторна употреба, комбинација и адаптација на слободно достапни, постојни ресурси.

                                               

Индустриски дизајн

Индустриски дизајн има двојна примена. Тој служи за да ја задоволи потребата од убаво и корисно. По својата суштина и по својот облик, со кој и се презентира на јавноста, тој се наоѓа на половина пат, меѓу пронајдокот и "чистата" уметност. Правната заштита на индустрискиот дизајн е некаде на средината меѓу пронаоѓачкото и авторското право. Индустриската сопственост е заинтересирана за страната на овие творби, што има карактер на утилатералност - за нивната индустриска применливост. Авторското право, пак, е заинтересирано за нивната друга страна - за уметничката. Правната заштита на индустр ...

                                               

ССОУ "Коле Неделковски" - Велес

Средното стручно општинскп училиште "Коле Неделковски" - средно училиште во Велес, Општина Велес. Училиштето е формирано во 1965 година како индустриско училиште за практична настава.

                                               

Здравко Рафаиловски

Рафаиловски завршил основно училиште во селото Маврови Анови, додека со средно образование се стекнал во Градежниот училиштен центар во Скопје. Во 1975 година дипломирал на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје на тема "Собрание на град Гостивар" под менторство на професорот Борис Чипан. По дипломирањето се вработил во оперативата на Г.П. "Гранит" во Неготино. Истата година преминал во проектантската организација "Мавровопроект" на Г.П. "Маврово" од Скопје. Од 2004 година продолжил да работи во истата организација под новото име "Прима инженеринг" ДОО. Во "Мавровопроект" работел со т ...

                                               

Архивски знаци

0701 - Документација и преписка за изградба и функционирање на електронски систем ; 0702 - Документација и преписка за чување и заштита на електронски документи резервни заштитни примероци, пренесување и сл;

                                               

Кралско друштво

Кралско друштво, полн назив: "Претседателот, Советот и Членовите на лондонското Кралско друштво за развој на знаењето за природата" - национална академија на науките на Велика Британија и најстара постоечка оргнизација од овој вид во светот. Основано е во 1660 г. со повелба на кралот Чарлс II. Покрај улогата а академија, друштвото претставува советодавно тело на владата и обезбедува средства за научни истражувања за поединци, организации и претпријатија. Со друштвото управува совет на чие чело стои преседателот согласно низа статути и трајни налози. Советниците и претседателот се бираат од ...

                                               

CNN

Си-Ен-Ен е американски телевизиски канал заснован врз основа на вести, е во сопственост на "WarnerMedia" на AT&T. Си-Ен-Ен беше основан во 1980 година од страна на американскиот сопственик на медиуми Тед Турнер како 24-часовен канал со кабелски вести. По неговото лансирање во 1980 година, Си-Ен-Ен беше првиот телевизиски канал што обезбеди 24-часовно покривање на вестите и беше првиот сеопфатен телевизиски канал во Соединетите држави. Додека канал има голем број на здужувања, Си-Ен-Ен емитува главно од 30 Худсон Јардс во Њујорк, и има студија во Вашингтон и Лос Анџелес. Неговото седишт ...

                                               

Мало претпријатие

Со цел да се подобри пристапот кон претприемништвото во Европската Унија, да се поедностави законската и политичката средина за малите и средни претпријатија, како и да се отстранат сите останати пречки за нивниот развој донесен е Актот за мали претпријатија за Европа. Тој претставува сеопфатна рамка за политиката на Европската Унија кон малите и средни претпријатија. Главните приоритети на актот се: пристап до пазари и интернационализација. помал регулаторен товар; пристап до финансии; и промовирање на претприемништвото; Актот не е законско барање, туку водич кон низа мерки коишто секоја ...

                                               

Назнака за дигитални објекти

Назнака за дигитални објекти - низа од знаци што служат за единствено препознавање на електронски документи и други објекти. Метаподатоците за објектот се складираат во прилог на DOI-називот и местото кајшто може да се најде објектот. DOI на документот е постојано, додека местото и другите податоци можат да се менуваат. Упатувањето на еден документ преку DOI provides постабилна врска отколку преку URL-адреса, бидејќи ако се промени URL-адресата, објектот и понатаму е може да се пронајде, а издавачот само треба да го поднови тој податок. Меѓутоа, за разлика од URL-адресите, системот DOI не ...

                                               

Деловна комуникација

Деловната комуникација е размена на информации помеѓу луѓето во и надвор од една организација која се изведува за комерцијална корист на организацијата. Таа, исто така може да се дефинира како пренесување на информации во рамките на бизнисот од страна на нејзините луѓе.

                                               

Деловна етика

Етиката тешко се дефинира на прецизен начин. Во генерална смисла етиката е код на морални принципи и вредности кои го насочуваат однесувањето на поединецот или групата кон почитување на тоа што е правилно или погрешно. Етиката ги поставува стандардите за тоа што е добро или лошо во водењето и во одлучувањето. Етиката се справува со внатрешните вредности кои се дел од организациската култура ги обликува одлуките вклучувајќи ја социјалната одговорност со почит кон надворешната околина. Денес етикатa е важен дел од секоја компанија, за успешна примена на етиката во секојдневното работење се ф ...

                                               

Клиент

Клиент е лицето, најчесто регистрирано правно лице кое работи на профитна основа, кое со попуст ги пренесува на факторот своите нестасани договорни краткорочни парични побарувања.

                                               

Партнерство

Партнерство или ортаклак е здружување поради заеднички цели и интерси. Партнерските односи најчесто опфаќаат преземање на некој заеднички потфат, учество на поголем број луѓе или остварување една или повеќе заеднички цели. На локално ниво се повеќе се сметаат за важни партнерства на владиниот, невладиниот и приватниот сектор, со што се овозможуваат подобри услуги и поголемо учество на корисниците. Правно се регулираат со договорни односи.

                                               

Деловен план

Бизнис планот е формален извештај составен од одредени цели, причините заради кои се верува дека тие цели се достижни, и план за постигнување на тие цели. Исто така бизнис планот може да содржи и задни информации за организацијата или тимот кој се обидува да ги постигне тие цели. Бизнис целите може да се дефинираат како цели на профитни и цели на непрофитни организации. Профитните бизнис планови типично се фокусираат на финансиските цели, како што се профит или создавање на богатство. Непрофитните бизнис планови и бизнис плановите на владинита агенција тежнеат кон фокусирање врз организаци ...

                                     

ⓘ Деловно работење

 • 2017, стр. 33. НБРМ, Извештај за финансиската стабилност во Република Македонија во 2016 година, стр. 52. Претприемништво Деловно работење Деловна етика
 • ги КЛМ, Шел, Унилевер, Филипс и Акзо Нобел со цел - За бизнис, по деловно работење Основањето било резултат на идејата на директорот на КЛМ, Алберт
 • не е поминато на задолжителни активности како работа, образование, деловно работење или домашни задачи. Оваа дефиниција не е строга заради тоа што неопходноста
 • адаптација на слободно достапни, постојни ресурси. Програмите и обуките за деловно работење и управување често не се достапни, особено за малите и средните претпријатија
 • е изложен или користен на пазарот и кога во вообичаени услови на деловно работење станал познат во соодветни стручни кругови специјализирани за дадената
 • практична настава Мултифункционална сала Гости од Полска Кабинет за деловно работење Фискултурна сала Хуманитарна претстава Културно уметничко друштво Коле
 • при на БИМАС за Деловно трговски центар Мавровка Скопје 1982 г. - Благодарница од ГРО Маврово за повеќегодишно успешно работење ТЦ Мавровка, Скопје
 • опомени, решенија, рекламации, барања, преписка и сл. 0307 - Договори: за деловно - техничка соработка, за техничко - технолошки иновации и унапредувања, за
 • за ваквите активности во голема мера ги обезбедува Одделението за деловно работење иновации и вештини, чија главна дејност се состои во доделување средства
 • на настанот во градското собрание во Си - Ен - Ен. Според истрагата за деловно работење на Си - Ен - Ен, модераторот за дебата Роланд Мартин од ТВ Еден не негираше
 • пристапот до финансии на малите и средни претпријатија и развој на правно и деловно окружување погодно за нивните посебни барања. Единствен пазар: помагање
 • и апстрактни дела како дозволи, странки во исплата или достава при деловно работење итн. Објектите може да бидат опишани во различен степен на детализација: