Back

ⓘ Убедување
                                               

Крсто Асенов

Крсто Хаџи Петров Асенов наречен Мечката, Огнениот даскал и Черкесија - бугарски, учесник во македонското револуционерно движење, еден од поистакнатите револуционер на Македонската револуционерна организација, раководител и војвода во Ениџе Вардарско, социјалист по убедување.

                                               

Реторика

Реторика е една од трите првични слободни уметности или trivium. Во текот на својата историја долга 2500 години, поимот се користи како ознака за многу нешта, но под реторика денес се мисли на способноста на убедување преку јазик. Првите теориски согледби за реториката се во антиката, каде на Аристотел му се припишува првата формална обработка на дисциплината. Постои клучна разлика помеѓу она што се нарекува говорништво, беседништво или ораторство и она што се нарекува реторика. Имено, беседништвото се однесува на конкретната изведба, практичното остварување на беседата, додека реториката ...

                                               

Бранислав Саркањац

Саркањац е роден во Скопје во 1958 година каде што ги завршил сите степени на своето образование. По татко има српско и шокачко потекло од Барања, Хрватска, додека по мајка води потекло од Миравци, Гевгелиско и од Кукуш. Во 1987 година истражува во Лондон, во Британската библиотека. Во 1989 година е во Лајпциг каде што најмногу работи во Германската национална библиотека. Интересно е неговото сведоштво од Источна Германија во таа историска година. Како што вели самиот: "Целата 1989 година, во Лајпциг, Берлин и Дрезден го гледав подготвувањето на рушењето на Берлинскиот ѕид", Ги издвојува С ...

                                               

Мехмед Рушди-паша

Мехмед Рушди-паша - османлиски државник и голем везир на царството на пет наврати. Бил реформист по убедување и силен поддржувач на танзиматот. Во младоста работел како преведувач на воени дела и служел како полковник.

                                               

Михаил Герџиков

Михаил Герџиков бил револуционер и анархист од Бугарија, основач и раководител на Македонскиот таен револуционерен комитет, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација, подоцна деец на ВМРО.

                                               

Солунски конгрес од јуни 1905 година

Солунскиот конгрес од 1905 година е окружен конгрес на Солунскиот револуционерен округ на Македонската револуционерна организација, тој бил еден од целата низа на окружни конгреси по Илинденското востание со цел да се зацврсти Организација и нејзината мрежа.

                                               

Константин Нунков

Константин Нунков или познат како Давид - македонски револуционер, анархист, деец на Македонскиот комитет и кумановски војвода на Македонската револуционерна организација.

                                               

Тимотеј I Цариградски

Тимотеј I Цариградски - христијански свештеник кој бил назначен за Цариградски патријарх од страна на византискиот цар Анастасиј I во 511 година.

                                               

Реклама

Во широка смисла на зборот, рекламата претставува определена форма на дејство врз определен поединец со употреба на средствата на комуникација сè со цел да се постигне определена претходно планирана цел. Во тесна смисла на зборот, рекламата претставува елемент на комуникацискиот систем на маркетингот чијашто крајна цел е продажба на определена стока или услуга.

                                               

Собрание на Македонија

Собрание на Македонија - претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт во Македонија. Собранието е еднодомно и според Уставот на Република Македонија може да биде составено од 120 до 140 пратеници, но во сите досегашни состави биле избирани по 120 пратеници. По парламентарните избори од 2011 година, бројот на пратеници се зголемил на 123 пратеници, поради изборот на тројца пратеници од дијаспората, но во најновиот пратенички состав од 2016 година повторно има само 120 пратеници. Пратениците се избираат на општи и непосредни избори со тајно гласање. Право да биде избран ...

                                               

Тјудори

Тјудори - истакната европска кралска династија од велшко потекло која владеела со Кралство Англија во периодот од 1485 до 1603. Најпознатата англиска династија била основана од страна на Хенри Тјудор, син на Едмунд Тјудор и Лејди Маргарет Бјуфорт. Тој на власт дошол по крајта на Војната на розите. Хенри своето право за престолот го засновал главно на основа тоа што бил вонбрачен внук на Едвард IV. Неговата мајка имала поголемо право на престолот, но армијата на Хенри ѝ нанел пораз. Неговиот дедо и неговата баба биле Овен Тјудор и француската принцеза Катерин Валоа, првата сопруга на Хенри ...

                                     

ⓘ Убедување

  • организација, раководител и војвода во Ениџе Вардарско, социјалист по убедување Крсто Асенов е роден во 1877 година во Сливен. Внук на легендарниот
  • ознака за многу нешта, но под реторика денес се мисли на способноста на убедување преку јазик. Првите теориски согледби за реториката се во антиката, каде
  • незадоволителни базични ресурси биолошки и психички 3 различни вредности убедување прироитети и норма - Факторите што влијаат врз судири се: 1. стереотипи
  • филозоф, професор, социополитички аналитичар и колумнист од конзервативно убедување Саркањац е роден во Скопје во 1958 година каде што ги завршил сите степени
  • државник и голем везир на царството на пет наврати. Бил реформист по убедување и силен поддржувач на танзиматот. Во младоста работел како преведувач
  • Варналиев и Христо Силјанов бил заземен градот Василико. Анархист по убедување Герџиков во македонското револуционерно движење бил голем противник на
  • противниците на Организацијата и било побарано да се примени принципот на убедување а не на казнување. Било истаканто дека дека кон Организацијата не треба
  • го опишува вака: Тој беше млад човек, неспокојна и пламена натура и по убедување анархист - терорист . Инаку беше чесен и некористољубив човек. Во споровите
  • комуникација Рекламата во повеќето случаи се плаќа Рекламата се стреми кон убедување Рекламата секогаш е во јавна сопственост Рекламата е средство на маркетинговиот
  • наводно ги прифатил нехалкедиониските доктрини како дел од амбиција а не од убедување Тој испратил циркуларни писма до сите епископи, од кој побарал да потпишат
                                               

Судир

Судир или конфликт - спор меѓу две или повеќе лица. Различните мислења не преставуват конфликт, а можат да доведат до конфликт. Постојат три вида на судири: 1 ограничени ресурси време, пари и имот 3 различни вредности убедување, прироитети и норма 2 незадоволителни базични ресурси биолошки и психички - Факторите што влијаат врз судири се: 2. предрасуди 1. стереотипи - Судирите се разрешуват со: 2. спротиствување 1. избегнување 3. општење разбирање, разрешување