Back

ⓘ Сообраќај
                                               

Превоз

Превоз, сообраќај или транспорт - движење на луѓе, добра, сигнали и информации од едно место до друго. Поимот е изведен од латинските зборови trans и portare.

                                               

Патен сообраќај

Патен сообраќај или копнен сообраќај - движење на луѓе, предмети, енергија и информации од едно место на друго со искористување на патишта. Патниот сообраќај е еден од најчестите видови сообраќај и е од посебно значење затоа што се користи како дополнителен сообраќај на поморскиот и железничкиот. Главна конкурентска предност на овој вид на превоз е високата еластичност и флексибилност.

                                               

Сообраќај во Бугарија

Сообраќајот во Бугарија е една од главните едкономски сегменти на републиката. Во Бугарија опстојуваат поморскиот, патниот, воздушниот и железничкиот сообраќај, меѓу останатите.

                                               

Сообраќај во Хамбург

Сообраќајот во Хамбург се состои од голема патна мрежа, железнички систем, подземна железница, аеродроми и поморски услуги за повеќе од 1.7 милиони жители на градот Хамбург и 4.3 милиони луѓе во метрополитенската област Хамбург. Од средниот век, како ханзин град, еден од сообраќајот на Хамбург бил економската трговија со други градови или региони. Во 2008, хамбуршкото пристаниште било второ најголемо пристаниште во Европа. Хамбург е поврзан со четири автопати, додека во Хамбург има и два аеродроми. Сообраќајниот сојуз на Хамбург бил првата организација од ваков вид во светот и во 2008, бил ...

                                               

Сообраќај во Естонија

Република Естонија се наоѓа на крајниот исток од Европската Унија, поради што сообраќајот на земјата се потпира на врските со Унијата од западната страна и со земјите на исток од неа и тоа најмногу со Русија. Сето ова придонесува за развојот на патниот сообраќај во земјата, посебно на морскиот сообраќај, благодарение на долгото балтичко крајбрежје на Естонија. Естонија има добро развиен патен, железнички, воздушен и воден сообраќај. Главниот транспортен јазол во земјата е главниот град Талин.

                                               

Сообраќај во Албанија

Република Албанија по својата положба е балканска и средоземна земја. Меѓутоа заради бројни природни препреки и долгата изолација во меѓународните односи, земјата била долго сообраќајно одвоена од соседните земји. Главниот град на земјата, Тирана, е средишен сообраќаен јазол на земјата.

                                               

Сообраќај во Казахстан

Казахстан е голема земја, чиј најголем дел се наоѓа во Средна Азија, а нејзиниот најзападен дел, преку реката Урал се наоѓа на крајниот исток на Европа. Може да се каже дека оваа држава и денес е клучната крстосница на Средна Азија. Но, поради суровата клима, ретката населеност и големата затвореност на Казахстан во минатото, многу од можностите за развој на сообраќајот не биле искористени. Со стабилизација на земјата во последниве години, започнал и брзиот општествен развој во сите полиња. Поради тоа развојот на сообраќајот е клучен приоритет во понатамошниот развој и обновата на земјата, ...

                                               

Патонски мост (Киев)

Патонскиот мост е мост се наоѓа во престолнината на Украина, Киев. Мостот минува преку реката Днепар, а е именуван според нејзиниот градител, Евгениј Патон. Овој мост бил изграден во периодот од 1941 до 1953 година, и е најголемиот во Украина со должина од 1.543 метри или 5.062 стапки. Официјално бил отворен на 5 ноември 1953 година. По неговото отварање, мостот немал некои поголеми обнови до 1968 година, кога биле поставени огради од двете страни, бил обележан пешачкиот и автомобилскиот сообраќај. Во 1976 година се сметало дека мостот нема да може да издржи, бидејќи бил дизајниран за окол ...

                                               

Железница

Железница или железнички превоз - транспорт на патници и стоки по пруга. Возилата што возат на пругата се распоредени во воз; серија на поединечни возила со или без погон поврзани заедно. Овие возила најчесто наречени вагони или коли се движат со многу помало триење од возилата што возат со гуми на поплочен пат, и како резултат, локомотивата што го влече возот многу поефикасно ја искористува енергијата.

                                               

Страна на возење

Поимите сообраќај по десната страна и сообраќај по левата страна се однесуваат за практични ситуации, во двонасочни сообраќајни ситуации, со цел да возилото се задржи на десната страна или на левата страна на патот, соодветно. Ова е толку фундаментално за протокот на сообраќај што се нарекува преднос. СДС се применува во 163 земји и територии, а останатите 76 земји и територии применуваат СЛС. Земјите кои користат СЛС се смета дека претставуваат околу шестина од светската територија и една четвртина од нејзините патишта. Во 1919 година, 104 од светските територии применувале СЛС и еднаков ...

                                               

Германски железници

Германска железница е германска железничка компанија основана во 1994 година. година. Тоа била создадено со спојување на две германски државни железнички компании - Западногерманската железница и Источногерманската железничката компанија. Се означува како втора најголема транспортна компанија во светот и како најголема европска железничка компанија. Таа е во сопственост на германската држава. На полето на своето работење, покрај превозот на патници и стоки по железница, и изградбата и одржувањето на железничката инфраструктура. Оваа компанија поседува над 500 зависни сестрински компании. О ...

                                               

Дневни светла

Дневни светла – делови на моторни возила на предниот дел на возилото кои емитуваат бела светлина и автоматски се палат при вклучување во работа на возилото за да се зголеми забележливоста на возилото. Од 7 февруари 2011 година се задолжителни за новопроизведените возила. Денес производителите се обврзани да ги опремуваат со вакви светла лесните и малите товарни возила.

                                               

Долги светла

Долги светла – делови од возила кои се користат за осветлување и им овозможуваат на возилата да се движат ноќе или во случај на слаба видливост. Овие делови овозможуваат да се осветли патот пред возилото колку што е можно подалеку. Тие се комплементарни на соборените светла.

                                               

Зона од 30 км/ч

Зоните од 30 км/ч и 20 милји/ч се форми за управување со брзината на возење во одредени области од урбаните патишта. Во некои јурисдикции, се користат како алтернатива на вообичаеното ограничување на брзината. Максимално дозволената брзина на движење во овие зони изнесува 30 км/ч, односно 20 miles per hour. Иако овие зони немаат номинална ограничување на брзина објавено, брзините обично се обезбедуваат од употреба на сообраќај смирувачки, мерки, иако границите со знаци и линии само се повеќе се користи во велика БРИТАНИЈА.

                                               

Караван (патување)

Караван е група луѓе кои патуваат заедно, најчесто заради трговија. Најчесто, караваните биле застапени во пустинските области и по должината на Патот на свилата, кога патувањето во група се вршело заради заштита од грабежи, како и поради искористување на економиите од обемот во трговијата.

                                               

Парен котел

Идејата на ширењето на водената пареа одамна е позната. Уште во први век во времето на Херон од Александрија е објаснет принципот на метална топка наполнета со вода и загревана на оган со два млазника во спротивна насока. Загреаната вода создава водена пареа која излегувајќи од млазниците ја придвижува топката во спротивен смер од смерот на излегувањето на пареата, или таканаречена појава - принцип на реакција. Во 16 век е пронајден овој напис и од тогаш почнува нагло истражување на принципот на пареата и негова можна примена. Францускиот физичар Денис Папен 1647-1714 Denis Papin со проучу ...

                                               

Парна машина

Првата права парна машина која работела во пракса ја конструирал Томас Њукомен во 1712 наречена "огнена пумпа" која со помош на атмосферскиот притисок го спушта вертикалниот клип и потоа ја сиса водата од рудникот во западен Мидланд во Англија цели 30 години. Џејмс Ват 1736-1819 е заслужен за зголемување на силата со тоа што ја кондензира пареата во посебна затворена комора избегнуваќи ја потребата од воздух. Тој создава цилиндар во кој пареата делува од двете страни на клипот благодарејќи на разводникот на пареа кој искористената пареа ја потиска во кондензаторот. Неговото подобрување е и ...

                                               

Пат

Патот е препознатлива маршрута, правец или патека помеѓу две или повеќе места. Патиштата обично се рамни, поплочени или поинаку припремени за да овозможат лесно патување, иако не мора да значи дека се токму од таков тип. Историски гледано, многу патишта биле препознатливи како такви дури и без формална изградба или одржување. Во урбаните области патиштата може да поминуваат низ градовите или селата и да бидат именувани како улици, вршејќи две функции - како урбан простор за пропатување и како пат. Економијата и општеството многу зависат од ефикасните патишта. Во Европската Унија 44% од сит ...

                                               

Пешак

Пешак – лице кое учествува во сообраќајот, а не управува со возило, ниту се превезува во возило или на возило, лице кое со сопствена сила турка или влече рачна количка, запрежно возило или моторно возило, детско превозно средство, велосипед, мопед или подвижен стол за немоќни лица, лице во подвижен стол за немоќни лица што се движи со сопствена сила или со сила на мотор, ако притоа се движи со брзина на човечки од, како и лице кое се лизга на лизгалки, скии, санка или се вози на тротинет, ролшуи или ролери. Во патниот сообраќај за да се обезбеди безбедноста на пешаците, како најранлива гру ...

                                               

ПТТ

ПТТ – јавен сервис за комуникациски услуги. Во текот на дваесеттиот век бил вообичаен назив за монополистичките претпријатија кои би обезбедувале наведените услуги. Со развојот на технологијата, поштата која како претпријатие вршело пренос на пораки, преминала, барем делумно, на нови видови комуникации, па поштите ширум светот развиле сопствени комуникациски мрежи и технологии за телеграфија, а потоа и за телефонија. Експлозивниот развој на телекомуникациите особено во последната третина на дваесеттиот век и со појавата на дигиталните телекомуникации, сметачи, факс-машини, микрообработувач ...

                                               

Светилник

Првите светилници ги изградиле Египќаните и меѓу нив е прочуениот Фарос во Александрија, на устието на реката Нил. Овој светилник спаѓа меѓу Седумте светски чуда на античкиот свет. Во Америка, првиот светилник е подигнат во 1716 година, а светлината се добивала со горење дрва, т.е. се ложел вистински оган. Подоцна светилниците користеле гас и ацетилен. Светилник на електрична енергија е реализиран во 1858 година. Тогаш веќе се користеле огледала и леќи заради подобро снопење на светлината. Покрај тоа, за време на магла се користат сирени, но и ротациони светла. Светилници кои користеле и р ...

                                               

Соборени светла

Соборени светла или средни светла – делови од возилата кои служат за осветлување и се користат за осветлување на патот ноќе или во услови на намалена видливост. Истите служат и возилата да бидат лесно забележливи од другите учесници во сообраќајот.

                                     

ⓘ Сообраќај

 • Превоз, сообраќај или транспорт - движење на луѓе, добра, сигнали и информации од едно место до друго. Поимот е изведен од латинските зборови trans преку
 • Патен сообраќај или копнен сообраќај - движење на луѓе, предмети, енергија и информации од едно место на друго со искористување на патишта. Патниот сообраќај
 • проширени во центарот а градот и во 1910 била изградена хала за авионски сообраќај со цепелини во Фулсбител. Во 1911, првиот тунел под река во континентална
 • Во Бугарија опстојуваат поморскиот, патниот, воздушниот и железничкиот сообраќај меѓу останатите. Во Бугарија има 4294 километри железничка пруга. Бугарија
 • Русија. Сето ова придонесува за развојот на патниот сообраќај во земјата, посебно на морскиот сообраќај благодарение на долгото балтичко крајбрежје на Естонија
 • Косово не Македонија не Грција не Црна Гора да, само за товарен сообраќај Вкупната патна мрежа во Албанија е 18.000 km 2002 година од тоа 7.020 km
 • Казахстан. Казахстан има развиен патен, железнички, воздушен и воден сообраќај Повеќето сообраќајни јазли се во новиот и стариот главен град, Нур - Султан
 • Аеропут, или целосно име Друштво за воздушен сообраќај АД Аеропут српскохрватски. Друштво за ваздушни саобраћај А. Д. Аеропут Društvo za vazdušni saobraćaj
 • последно време се намалува заради автомобилот, камионот и автобускиот сообраќај После спората парна локомотива неминовна беше појавата на дизел и електрична
 • поставени огради од двете страни, бил обележан пешачкиот и автомобилскиот сообраќај Во 1976 година се сметало дека мостот нема да може да издржи, бидејќи
 • Поимите сообраќај по десната страна СДС и сообраќај по левата страна СЛС се однесуваат за практични ситуации, во двонасочни сообраќајни ситуации
Аеропут
                                               

Аеропут

Аеропут, или целосно име Друштво за воздушен сообраќај АД Аеропут, беше првата југословенска авио компанија сместена во Белград. Оснаована во 1927, Аеропут постоеше сè до преименувањето од 1947 г. во Југословенски аеротранспорт.

Гаража
                                               

Гаража

Гаража – Ограден и покриен простор за чување и поправка на возила. Името "гаража" произлегува од францускиот збор garage. Според основната функција може да биде куќна и јавна. Гаражата се разликува од паркиралиштето по тоа што е градба од затворен тип.

Европалета
                                               

Европалета

Европалета - палета изработена од дрво со стандардни димензии. Плоштината на палетата изнесува 0.96 m². Нејзината тежина изнесува 20-24 кг, а носивоста ѝ е 1 500 кг за рамномерна распределба на товарот и 1 000 кг за нерамномерна. Служи за олеснување на ракувањето во транспортниот сообраќај.

Животински-придвижуван превоз
                                               

Животински-придвижуван превоз

Животински-придвужуван превоз - широка категорија на човековото исползување на работни животни за пренос на луѓе и стока. Луѓето или директно јаваат на животните, ги користат за носење товар, или пак ги впрегнуваат во ѕевгари и сл. за влечење на возила или санки.

Камион
                                               

Камион

Камион е моторно возило наменето за транспорт на товар. Камионите се разликуваат значително, во зависност од големината, моќта на моторот и градбата; помалите камиони се слични на автомобилите, а комерцијалните камиони имаат различна намена и се среќаваат под различни имиња, како: шлепер, миксер, кипер итн.

Личен превоз
                                               

Личен превоз

Личниот превоз е превоз што се врши од или за поединци и не е достапен јавно. Примери за ваквиот превоз се: приватен авион мотоцикл автомобил такси делење на автомобил велосипед пешачење

                                               

Светска асоцијација за електрични возила

Светската асоцијација за електрични возила е меѓународна организација која го промовира користењето на електрични возила. Седиштето на асоцијацијата е во Вашингтон, САД. Нејзин претседател е Женевив Кулен.