Back

ⓘ Медицина
                                               

Медицина

Медицина е наука и пракса за одржување на здравјето и за проучување, превенција, дијагноза и третман на болести и повреди на луѓе. Традиционално е сметана и за уметност и за наука: терминот потекнува од латинските зборови ars medicina со значење уметноста на лечењето. Во пошироката смисла на зборот медицина, покрај хуманата медицина, се вклучува и ветеринарната медицина како наука и пракса за одржување на здравјето на животни. Модерната медицина применува здравстени науки, биомедицинско истражување и медицинска технологија во своја полза со цел да се дијагностицираат и лекуваат болестите и ...

                                               

Орална медицина

Орална медицина е специјалност се фокусираше на устата и околните структури. Тоа лежи на интерфејс помеѓу медицината и стоматологијата. На специјалност е дефиниран во рамките на Европа под Директива 2001/19/EC.

                                               

Нобелова награда за физиологија или медицина

Нобелова награда за физиологија или медицина - годишна награда што ја доделува Кралската академија на науките на научници од различни области на медицината. Таа е една од петте Нобелови награди што ја основал во 1895 година пронаоѓачот на динамитот, шведскиот физичар Алфред Нобел. Останатите награди се: Нобелова награда за физика, Нобелова награда за хемија, Нобелова награда за литература, Нобелова награда за мир и Нобелова награда за економија. Според тестаментот на Нобел, наградата се исплатува од средствата на фондацијата "Нобел", ја доделува комитет од пет члена кои ги избира Кралската ...

                                               

Остеопатска медицина

"Остеопатската медицина" е "комплетен систем на медицинска грижа чија филозофија е да се задоволат потребите на пациентите со користење на медицина, хирургија и акушерство. Во остеопатската медицина, особено внимание се посветува на врската помеѓу структурата и функцијата. Истовремено се подвлекува способноста на телата да се лечат сами." Надвор од САД, "остеопатската медицина" е обично синоним за "остеопатија". Докторите по Остеопатска Медицина Д.О. користат филозофија на лечење на целото тело холистички пристап. Оваа филозофија се користи за превентива, дијагноза и лечење на болести. Ост ...

                                               

Доктор по медицина

Доктор по медицина или MD, од латинските зборови Medicinæ Doctor што значи "Наставник по медицина") е докторска титула за лекарите. Вообичаено, во повеќето земји лекарската професија е строго регулирана и за да се биде професионален доктор, потребно е да се има универзитетска диплома.

                                               

Судска медицина

Судска медицина претставува примена на широк спектар на науки со цел да се решат прашања од интерес на законскиот систем. Прашањата можат да бидат поврзани со злосторство или граѓанска активност. Но и покрај поврзаноста со законскиот систем, во поширока смисла форензиката ги вклучува прифатените научни методи и норми според кои фактите кои се однесуваат на некој настан, артефакт или некој друг физички предмет се пошироко прифатени и одредувањето дали некој предмет е тоа што треба да биде или е наведен како суштество го вршат елементи надвор од законскиот систем. Зборот "Форензика" потекнув ...

                                               

Квантна медицина

Квантна медицина - област од алтернативната медицина заснована на начелото на лекување и материјално обликување на живите системи, со употреба на променливоста на диференцијалната стабилност во времето и просторот. Квантната медицина се развила кон крајот на 20. век и во почетком на 21. век благодарејќи на откритието на телесниот електромагнетизам и на брзиот развој на модерната технологија, пред сѐ, на информатиката, која е сѐ подостапна и има сѐ повеќе приврзеници во официјалната медицини. Затоа може да се смета за симбиоза на холистичкиот пристап, или целосниот пристап при лекувањето во ...

                                               

Лекар

Лекар или доктор – специјалист по медицина. Лекарот е стручно лице кој практикува медицина, која се занимава со промовирање, одржување или обновување на здравјето преку проучување, дијагностицирање и лекување на болести, повреди и други физички и ментални нарушувања. Лекарите може да ја фокусираат нивната пракса врз одредени категории на болести, видови на пациенти и методи на третман, познати како специјалности, или да ја насочат нивната одговорност на обезбедување континуирана и сеопфатна медицинска грижа за поединци, семејства и заедници - позната како општа пракса. Медицинската пракса ...

                                               

Медицина со квантен бран

Медицина со квантен бран Медицина со квантен бран е нова гранка на експерименталната и клиничката медицина, чии методи обезбедуваат брза, безболна и неинвазивна дијагноза на целиот организам и третман на болести во сите области на медицината без несакани ефекти на активни фактори.

                                               

Медицински факултет - Скопје

Владата на Македонија на 6 март 1947 година донела Указ за формирање на Медицински факултет во Скопје. На 17 март била одржана првата седница на Наставничкиот совет, составен од 19 наставници избрани од Матичната комисија. За прв декан бил избран проф. д-р Стерјо Боздов, за прв продекан проф. д-р М. Видаковиќ. Редовната настава на Медицинскиот факултет во Скопје започнала на 3 ноември 1947 година со пристапното предавање по анатомија на доц. д-р Зденко Крижан. Првите две години наставата се одвивала во бараките на Хигиенскиот завод и на Средното медицинско училиште, а во 1949 г. била изгра ...

                                               

Исак Таџер

Исак Таџер - македонски лекар и врвен стручњак по интерна медицина и патологија, еден од основоположниците на Медицинскиот и Фармацевтскиот факултет во Скопје, член на МАНУ.

                                               

Агилност

Агилноста се дефинира како "способност на еден систем брзо да одговори на промена преку приспособување на неговата почетна стабилна конфигурација”. Во овој случај, агилноста претставува способност ефикасно да се промени положбата на телото, коешто наложува примена на изолирани движечки вештини во комбинација со рамнотежа, со координација, со брзина, со рефлекси, со сила и со издржливост. Агилноста претставува способност да се промени насоката на телото на еден ефикасен и ефективен начин, за да се постигне ова, потребна е комбинација на: баланс – способноста да се одржи рамнотежа при статич ...

                                               

Ветеринарски гласник

Ветеринарски гласник е списание кое е посветено на унапредување и ширење научни сознанија од областа на ветеринарната медицина и сродните академски дисциплини. Списанието има долга традиција на издавање, со промени на името, издавачите и уредниците. Во Ветеринарски гласник се објавуваат истражувачки трудови, прегледни трудови, кратки прегледни трудови, кратки соопштенија, технички известувања, прикази на случаји и писма од уредникот. Ветеринарски гласник се објавува на англиски јазик, со резимеа на англиски и српски јазик, двапати годишно, по принцип на отворен пристап кој овозможува подоб ...

                                               

Вродени аномалии на шаката и раката

Вродените аномалии на шаката и раката претставуваат неправилности во градбата на горните екстремитети, кои настануваат интраутерино, под дејство на внатрешни или надворешни штетни фактори. Се појавуваат веднаш по раѓањето, а многу поретко се појавуваат и подоцна.

                                               

Декубитус

Декубитус претставува патолошки процес кој се јавува на т.н. предилекциски места,предизвикано од подолго време лежење во иста позиција односно поради притисокот на крвните садови и недоволната исхранетост на ткивото со крв,односно нарушена циркулација. Предилекциски места: рабовите на лопатката или скапулата окципиталната џумка на лактите на петиците рабовите на ушните школки ’рбетните продолжетоци кај лумбалниот дел кај карличната коска на колената Причини за појава на декубитус: обезитас дијабет анемии кахексија Причините можат да бидат егзогени (неодржување на личната хигиена,една полож ...

                                               

Дипитренова контрактура

Дипитренова контрактура претставува фиксирана флексиона контрактура на шаката, каде прстите се свиткан кон дланката со неможност за целосно да се екстендираат. Оваа болест името го добила по Baron Guillaume Dupuytren, хирург кој првпат оперирал ваква контрактура. Дипитреновата контрактура е предизвикана од скратување и стврднување на подкожната-палмарна фасција Најчесто зафатени прсти е малиот и домалиот прст. Средниот прст, показалецот и палецот се многу поретко застастапени и тоа само во понапреднати стадиуми. Прогресијата е бавна и обично е безболна, понекогаш со осетливост на поткожнот ...

                                               

Жолчка

Хепатичната жолчка има златно- жолта боја поради присуство на билирубин додека жолчката од жолчното ќесе има кафеаво- зелена боја поради присуството на биливердин. Хепарните клетки постојано создаваат жолчка, која преку жолчните канали се уфрла во дванаесетпалечното црево за време на варење на храната. Надвор од периодот на варење дванаесетпалечното црево, жолчката се акумулира во жолчното ќесе во кое доаѓа преку ductus cysticus. Во жолчното ќесе жолчката се концентрира поради ресорпцијата на водата. На тој начин овозможено е да се концентрира релативно голема количина жолчка 50ml. Во тек ...

                                               

Кашлица

Пациентите, а понекогаш и неискусните лекари, кашлањето го изедначуваат со бронхитис најчесто, бактериски и одредуваат терапија со антибиотици и други препарати кои го поттикнуваат кашлањето.

                                               

Медицинска информатика

Медицинска информатика е дисциплина во пресекот на информатика, компјутерски науки и здравствена заштита. Таа се занимава со ресурси, уреди и методи потребни за да се оптимизира стекнување, чување, пребарување и употреба на информации во здравството и биомедицина. Алатки за здравствена информатика ги вклучуваат не само компјутери, но исто така клинички упатства, формални медицински терминологии и информатички и комуникациски системи. Се однесува на областите како нега, клиничката нега, стоматологија, фармација, јавно здравство, работна терапија, и медицинските истражувања. Молекуларна биои ...

                                               

Менингитис

Менингитисот претставува воспаление на мозочните обвивки. Спрема етиологијата постојаат различни видови на менингитиси и тоа: Епидемичен; Гноен; Туберкулозен; Серозен и др. Во 2015 години околу 8.7 милиони луѓе во светот развиле менингитис. Ова резултирало со 379.000 смртни случаи – што претставува намалување од 464.000 смртни случаи во 1990 година. Со соодветен третман ризикот од смрт кај бактериски менингитис е помал од 15%. Секоја година во периодот помеѓу декември и јуни во регионот на Супсахарска Африка, познат како менингеален појас, се случуваат епидемии на бактериски менингитис. По ...

                                               

Механика на дишење

Во иснпираторната фаза, поради ширење на белите дробови, воздухот од надворешната средина влегува во респираторните органи. Белодробното ткиво е еластично ткиво. Тоа може под влијание на некоја сила да се шири и да се собира. Ширењето на белите дробови настанува поради спуштање на дијафрагмата и поради подигање на ребрата. При мирно дишење ребрата се подигаат, главно за сметка на контракцијата на помошните респираторни мускули. Оваа активност на главните респираторни мускули дијафрагмата и надворешните меѓуребрени мускули доведува до промени на градната празнина. Со контракција на дијафраг ...

                                               

Репродуктивен систем

Јајникот претставува женска полова жлезда или гонада, е парен орган сместен под јајеводор од двете страни на матката со големина колку зелен бадем и тоа: четири сантиметри долга, два сантиметри широка и еден сантиметар дебела. До пубертетот неговата површина е мазна а во репродуктивниот период е избраздена од претходните овулации. Има беличаста боја. Јајникот има две основни финкции: 1. Репродуктивна - во него се созреваат женските полови клетки - јајце клетки. Вака јајникот се однесува како жлезда со внатрешно лачење. 2. Вегетативна функција - лачи хормон естроген и прогестерон па се одне ...

                                               

Самоиспитување на дојки

Самоиспитувањето на дојките е метод преку кој се наоѓаат абнормалностите на дојките. Методот вклучува преглед со гледање и чувствуваење на можните неправилности или испупчувања. Ако се прави соодветно и прописно СИД може да помогне во раното дијагностицирање на некои типови на рак на дојки, иако не би требало целосно да ги замени методите со снимање кои се покажаа како ефективни.

                                               

Санаториум

Санаториум е медицинска установа за згрижување на пациенти со долготрајни болести, најчесто колера или туберколоза. Лечењето се врши најмногу со природни и физиотерапевтски средства и диети. Бројот на санаториумите за туберколоза се зголемил во почетокот на XX век.

                                               

Скршеница на ребро

Фрактура на ребро е кршење или напукнување на една или повеќе коски од кои се состои градниот кош. На првото ребро ретко се појавува фрактура поради неговата заштитена позиција зад клучната коска. Сепак, ако се скрши, може да настане сериозно оштетување на мрежата од нерви, односно брахијалниот плексус и крвните садови во клучната коска. Поголема е веројатноста дека фрактурите на првиот и вториот пар ребра се поврзани со повреди на главата и фацијални повреди, отколку со фрактури на други ребра. Средните ребра се оние кои најчесто напукнуваат. Фрактури обично се јавуваат од директни удари ...

                                               

Скуминов синдром

Скуминов синдром е именуван по руската психијатар Виктор Скумин. Тој студирал и ја опишува оваа болест во 1978 година. Скуминов синдром поврзани со механички срцето клапи срцеви залистоци и се пројавува ирационален страв, анксиозност, депресија и недоволно спиење инсомнија. Синдром е често придружена со општа слабост астенија.

                                               

Смрт

Смрт - постојан крај на биолошкото функционирање на секој жив организам. Вистинската природа на смртта со векови е централна тема во светските религии, како и во филозофијата. Во повеќето религии постои верување во некој вид живот по смртта или реинкарнација. Современата наука ја смета смртта за конечна состојба. Во медицината постои термин клиничка смрт, а тоа е состојба при која на пациентот му функционираат нормално срцето и белите дробови, но мозокот е мртов.

                                               

Тумор на мочниот меур

Еден од првите симптоми е крвава урина, без присуство на болка, а други симптоми може да бидат: почесто мокрење, тешкотии во мокрењето, болка во предниот дел на мочниот меур итн.

                                               

Физијатрија

Изразот "физијатрија" за првпат е употребен во 1930-тите во САД како кратенка за медицинската област поврзана со дејноста на лекарите-специјалисти по физикална медицина и рехабилитација. Во повеќето земји на ЕУ таа се нарекува физикална и рехабилитациска медицина. Физијатријата претставува посебна медицинска специјалност која е одговорна за превенција, медицинска дијагноза, третман и рехабилитација на лицата со медицински состојби поврзани со онеспособеност и со ограничувања во активностите во секојдневниот живот. Физијатријата помага во подобрувањето на физичкото и когнитивното функционир ...

                                               

Хиперхолестеролемија

Хиперхолестеролемија претставува високо ниво на холестерол во крвта. Претставува форма на "хиперлипидемија" и "хиперлипопротеинемија". Холестеролот е стерол; види дијаграмска структура десно. Сочинува една од трите мајорни класи на липиди кои сите животински клетки ги користат за градба на нивните мембрани, па така е произведен од сите животински клетки. Клетките на растенијата не произведуваат холестерол. Исто така е прекурзор на стероидните хормони, жолчните киселини и витаминот Д. Бидејќи холестеролот не е растворилв во вода, во крвната плазма се транпортира вметнат во протеини липопрот ...

                                               

Хроничност

Во медицината овој термин означува 1. Долго присуство на болеста спротивно од акутен 2. Бавен тек на развивање на карактеристичните симптоми за болеста Овој израз означува дека некоја болеста е долго време присутна, за да ја наречеме болеста хронична потребно е да помине извесен период, кој кај секоја болест е различен. На пример хроничен бронхитис имаме доколку имаме кашлица со искашлување најмалку 3 месеци во годината, 2 години по ред. Синусутисот е хронични кога симптомите траат повеќе од 12 недели итн.

                                     

ⓘ Медицина

 • медицина покрај хуманата медицина се вклучува и ветеринарната медицина како наука и пракса за одржување на здравјето на животни. Модерната медицина
 • Орална медицина понекогаш се нарекува стоматолошка медицина орална и максилофацијална медицина или стоматологија е специјалност се фокусираше на устата
 • Нобелова награда за физиологија или медицина шведски: Nobelpriset i fysiologi eller medicin - годишна награда што ја доделува Кралската академија на
 • Ветерина или ветеринарна медицина лат. veterinarius е гранка на медицината која се занимава со превенција, дијагностика и лечење болести, пореметувања
 • Остеопатската медицина исто позната како остеопатија е комплетен систем на медицинска грижа чија филозофија е да се задоволат потребите на пациентите
 • Доктор по медицина англиски: Doctor of Medicine, M.D. Д.М. или MD ДМ од латинските зборови Medicinæ Doctor што значи Наставник по медицина е докторска
 • Судска медицина позната и како форензика претставува примена на широк спектар на науки со цел да се решат прашања од интерес на законскиот систем. Прашањата
 • Квантна медицина - област од алтернативната медицина заснована на начелото на лекување и материјално обликување на живите системи, со употреба на променливоста
 • Лекар или доктор специјалист по медицина Лекарот е стручно лице кој практикува медицина која се занимава со промовирање, одржување или обновување на
 • Медицина со квантен бран Медицина со квантен бран е нова гранка на експерименталната и клиничката медицина чии методи обезбедуваат брза, безболна и неинвазивна
 • социјална медицина Катедра за судска медицина Катедра за медицинска етика Катедра за нуклеарна медицина Катедра за радиологија Катедра за интерна медицина Катедра
Ајурведа
                                               

Ајурведа

Ајурведа е систем на традиционална медицина што потекнува од Индија, а се практикува и во други делови од светот како форма на алтернативна медицина. Во санскрит, зборот ајурведа ги вклучува зборовите āyus, со значење живот и veda, со значење наука. Низ историјата, ајурведа останала да биде влијателен систем на медицина во јужна Азија. Најраната форма на ајурведа се појавува во периодот на ведите во Индија.

Тријажа
                                               

Тријажа

Во медицината под поимот тријажа се подразбира распоредување и групирање на болните или ранетите во групи според природата на болеста и раните, како и според обликот и итноста на медицинската помош што треба да им се укаже. Самиот збор потекнува од фр. triage што значи одбирање. При влезовите на болниците постои приемно-ургентно одделение каде се врши ваква служба која претставува филтер за селекција на продорот на пациенти.

Хипервитаминоза
                                               

Хипервитаминоза

Хипервитаминоза е состојба на организмот кога во него има преголеми количества на одреден витамин. При тоа можат да се појават симптоми на труење. Може да се јави хипервитаминоза на витамините: А. Д, Е, К, Ц и др.

                                               

Хиповитаминоза

Хиповитаминоза е делумниот недостиг на одреден витамин во организмот. При состојба на хиповитаминоза, организмот чувствува негативни промени, меѓутоа ваквата состојба бргу се надминува со земање на храна или пијалаци кои го содржат тој витамин.