Back

ⓘ Механизирано земјоделство
Механизирано земјоделство
                                     

ⓘ Механизирано земјоделство

Механизирано земјоделство е корстењето на земјоделска машинерија со цел за големо зголемување на преизводството. Денес машинеријата заменува многу задачи кои пред тоа биле изведувани од луѓе или животни како коњи, магариња или волови.

Историјата на земјоделството содржи многу примери за употребата на орудија, но само во последно време машините се користат во толку голема мера.

Првото механизирано земјоделско орудие, чија сила не доаѓала од човекот, бил плугот, придвижуван од животни. Измислен е во Стариот Египет и Месопотамија.

Оваа алатка била единствената механизација во земјоделството со илјадници години, сѐ до доаѓањето на земјоделската и индустриската револуција. Со исклучок на римските жетвени машини, измислени за жнеење на огромните поседи во Галија, овие направи ги придвижувале волови. Други земјоделски машини во античко време биле Пунската кола и Грчката санка - обете примитивни вршилки.

Денес во механизираното земјоделство, меѓу други возила, спаѓаат и авиони, хеликоптери, камиони и трактори.

                                     
  • користат и во органското и во неорганското земјоделство Особено од доаѓањето на механизирано земјоделство земјоделската машинерија е неопходен дел од
  • предуслови. Рало Плуг Плодоред Трактор Комбајн Мотокултиватор Механизирано земјоделство Најголемиот број на луѓе во светот се вклучени во земјоделството
  • безбедноста на храната. Некои извори на земјоделска продуктивност се: Механизирано земјоделство Сорти со висок принос, кои биле основа на Зелената револуција
  • во Македонија и на Балканот почнува да исчезнува со воведувањето на механизирано комбинирано жнеење, вршење и веење со комбајни. Нико Пиросмани. На гумно