Back

ⓘ Право на живот
                                               

Анонимност (појаснување)

Анонимност може да се однесува на: Анонимус група, збирен назив за поединци кои учествуваат во одредени активности на интернет и во вистинскиот живот Анонимност, состојба на непознат идентитет Анонимен филм, филм од 2011 година

                                               

Страхил Главчев

Страхил Георгиев Димитров Главчев - припадник на македонското национално движење, револуционер и борец за македонската национална кауза во Бугарија.

                                     

ⓘ Право на живот

Право на живот - елементарно право на човекот засновано на верувањето дека секој човек има право да живее. Концептот за правото на живот е централен во дебати поврзани со прашањата за евтаназија, смртна казна, абортус и самоодбрана.

Во член 3 од Универзалната декларација за човековите права од 1948 година стои:

Правото на живот е загарантирано и со Уставот на Република Македонија, според членот 10:

                                     
  • го откаже правото на носителот на негово материјално право согласно со закон. Авторското право трае за време на авторовиот живот и 70 години по неговата
  • Поимот право на глас на жените се однесува на економското и политичкото движење на реформите, со цел да се достигне правото на глас. Модерното движење
  • Право е термин кој нема универзално прифатена дефиниција, но една дефиниција е дека законот е систем на правила и насоки кои се спроведуваат преку социјалните
  • на приватноста, личниот и семејниот живот достоинството и угледот право на неповредливост на домот слобода на движење право и должност за одбрана на
  • Терминот кривично право понекогаш наречен казнено право се однесува на некој од разните правилници во различни судски надлежности чија заедничка карактеристика
  • нејаснотијата на тековните пресуди во обидот да се спроведе такво право Понатаму, постои загриженост за неговото влијание врз правото на слобода на изразување
  • Шарен живот герм. Das Bunte leben е уметничка слика во маслена техника на Василиј Кандински. Холандскиот собирач на уметнички дела, Емануел Левеншајн
  • Сладок живот италијански: La Dolce Vita е италијански филм од 1960 година, во режија на Федерико Фелини Federico Fellini Сценариото е дело на Фелини
  • идентитет на личноста се повикува на право на самодефинирање - право на личноста да сама го дефинира својот идентитет и себе како личност, и право на самоидентификување
  • гарантираат: правото на еднаквост и рамноправност на граѓаните пред законите обезбедувањето на сите права на слободен национален живот на националните малцинства